تبدیل سکانس فیلم , انیمیشن و بازی به پوستر

تبدیل سکانس صحنه فیلم و انیمیشن به پوستر

فیگورین : لمس رؤیا ! سفارش طراحی و چاپ 🎬 پوستر سکانس فیلم , انیمیشن و بازی تبدیل سکانس و صحنه های ناب فیلم , انیمیشن (کارتون) , سریال , مستند و تئاتر و حتی گیم (بازی های موبایل کامپیوتر